Main Content

Тендери

Организација за туризам и културу Сокобања, упућује позив за достављање понуда за набавку добара - Набавка огревног дрвеног пелета за потребе Организације за туризам и културу Сокобања, набавка 18/17, у поступку истраживања тржишта (набавка на коју се закон не примењује). Позив и Техничка...

Oрганизација за туризам и културу Сокобања, упућује позив за достављање понуда за набавку- Услуге организовања концера и програма рок феста 2."Green Heart Fest", ЈНМВ Бр. 15/17, за потребе Организације за туризам и културу Сокобања.Позив и Конкурсна документација налазе се у пдф...